კურსი განკუთვნილია პრაქტიკოსი იურისტებისთვის რომლებიც მუშაობენ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის და მონაცემთა დაცვის საკითხებზე. 

მთლიანობაში კურსი შედგება 10 მოდულისგან. პირველი სამი მოდული ფარავს საბაზისო სამართლებრივ მექანიზმებს ევროპაში; ინსტიტუტებს რომლებიც მუშაობენ მონაცემთა დაცვის და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის საკითხებზე; და ამ სფეროში არსებულ ძირითად კონცეფციებს. 

მომდევნო შვიდი მოდული ეხება სამედიცინო მონაცემებს, მედიას, ახალ ტექნოლოგიებს, ელექტრონულ კომუნიკაციებს, სამუშაო ადგილზე თვალთვალს, აღსრულების მექანიზმს, მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადაცემას. 

The ‘HELP in the 28’ course on “Data Protection and Privacy Rights” offers a comprehensive curriculum which covers in an interactive way the key concepts, the legal framework of the Council of Europe and the EU as well as the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Court of Justice of the European Union (CJEU) .

One of the key reference materials to develop this course has been the Handbook on Data Protection developed jointly by the EU Fundamental Rights Agency and the CoE together with the Registry of the ECtHR. The course takes into account the EU Reform adopted in April 2016.

The course has been developed thanks to the “HELP in the 28” Programme implemented by the Council of Europe. Funded by the EU, “HELP in the 28” is the largest training project within the EU on fundamental rights for judges, prosecutors and lawyers.

If you complete the course and, due to its length, score over 40% in the multiple choice questions throughout it, you will be entitled to print a ‘statement of accomplishment’ from the HELP in the 28 Programme.

The interactive course was last updated in June 2018. 

The ‘HELP in the 28’ course on “Data Protection and Privacy Rights” offers a comprehensive curriculum which covers in an interactive way the key concepts, the legal framework of the Council of Europe and the EU as well as the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Court of Justice of the European Union (CJEU) .

One of the key reference materials to develop this course has been the Handbook on Data Protection developed jointly by the EU Fundamental Rights Agency and the CoE together with the Registry of the ECtHR. The course takes into account the EU Reform adopted in April 2016.

The course has been developed thanks to the “HELP in the 28” Programme implemented by the Council of Europe. Funded by the EU, “HELP in the 28” is the largest training project within the EU on fundamental rights for judges, prosecutors and lawyers.

If you complete the course and, due to its length, score over 40% in the multiple choice questions throughout it, you will be entitled to print a ‘statement of accomplishment’ from the HELP in the 28 Programme.

The interactive course was last updated in June 2018.