Rasizam i ksenofofobija predstavljalju problem koji se raširio cijelom Europom, potpomognut anti-imigrantskim stavovima. Također, u Europi LGBT osobe i ostale osjetljive skupine suočene su sa diskriminacijom, nasiljem i izopćenjem od sredine.

'HELP u 28 zemalja članica EU' tečaj „ Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“ na interaktivan način prikazuje osnovne koncepte, europsko antidiskriminacijsko pravo (Vijeća Europe i Europske unije), kao i impresivan broj predmeta Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije, zajedno sa odlukama Europskog odbora za socijalna prava.

SCORM Package pripremljen od strane HELP Programa sadrži dva supstancijalna modula; prvi koji se tiče rasizma i ksenofobije i drugi koji se tiče homofobije i transfobije. Tečaj nudi i poseban modul koji se tiče romske manjine. Jedan od glavnih materijala za pripremu ovog tečaja bio je Priručnik o europskom antidiskriminacijskom pravu.

Postojeća sudska praksa pokriva raznolike teme, kao što su diskriminacija prilikom zapošljavanja ili tijekom radnog odnosa, diskriminacija prilikom primanja zdravstvene skrbi, zločin iz mržnje, govor mržnje, nedostatak poštivanja prava na privatan i obiteljski život LGBT osoba, priznavanje rodnog identiteta.


Rasizam i ksenofofobija predstavljalju problem koji se raširio cijelom Europom, potpomognut anti-imigrantskim stavovima. Također, u Europi LGBT osobe i ostale osjetljive skupine suočene su sa diskriminacijom, nasiljem i izopćenjem od sredine.

'HELP u EU' tečaj „ Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“ na interaktivan način prikazuje osnovne koncepte, europsko antidiskriminacijsko pravo (Vijeća Europe i Europske unije), kao i impresivan broj predmeta Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije, zajedno sa odlukama Europskog odbora za socijalna prava.

SCORM Package pripremljen od strane HELP Programa sadrži dva supstancijalna modula; prvi koji se tiče rasizma i ksenofobije i drugi koji se tiče homofobije i transfobije. Tečaj nudi i poseban modul koji se tiče romske manjine. Jedan od glavnih materijala za pripremu ovog tečaja bio je Priručnik o europskom antidiskriminacijskom pravu.

Postojeća sudska praksa pokriva raznolike teme, kao što su diskriminacija prilikom zapošljavanja ili tijekom radnog odnosa, diskriminacija prilikom primanja zdravstvene skrbi, zločin iz mržnje, govor mržnje, nedostatak poštivanja prava na privatan i obiteljski život LGBT osoba, priznavanje rodnog identiteta.