Scopul cursului este de a oferi o înțelegere clară privind definiția, esența, reglementarea și modul de aplicare a alternativelor la detenție. În acest sens, cursul face referință la cele mai relevante și valoroase standarde universale și regionale în materia sancțiunilor și măsurilor comunitare

Materialele adiționale ale cursului vin să susțină procesul de formare oferind o abordare națională a problematicii propuse.

Cursul conține diverse activități interactive și este asigurat cu tutorat.

Promovarea cursului este condiționată de îndeplinirea sarcinilor propuse de tutori.


Alternative measures to detention_Working Group

Sankcije u zajednici i alternativne mjere pritvoru kao jedan od odgovora na pretrpanost u zatvorima (Bosnia and Herzegovina_2014)