Онлайн-курс HELP «Запрет жестокого обращения при осуществлении правоохранительной деятельности, обеспечении безопасности и применении иных мер принуждения»посвящен стандартам применения абсолютного запрета жестокого обращения в сфере деятельности правоохранительных органов и органов уголовного судопроизводства, и предлагает специалистам юридических профессий набор практических инструментов в борьбе с жестоким обращением.

Онлайн-курс HELP «Запрет жестокого обращения при осуществлении правоохранительной деятельности, обеспечении безопасности и применении иных мер принуждения»посвящен стандартам применения абсолютного запрета жестокого обращения в сфере деятельности правоохранительных органов и органов уголовного судопроизводства, и предлагает специалистам юридических профессий набор практических инструментов в борьбе с жестоким обращением.

Онлайн-курс HELP «Запрет жестокого обращения при осуществлении правоохранительной деятельности, обеспечении безопасности и применении иных мер принуждения» посвящен стандартам применения абсолютного запрета жестокого обращения в сфере деятельности правоохранительных органов и органов уголовного судопроизводства, и предлагает специалистам юридических профессий набор практических инструментов в борьбе с жестоким обращением.

Однією із ключових гарантією запобігання неналежному поводженню є однозначне несприйняття та нульова толерантність до такого поводження співробітників органів кримінальної юстиції. Це вимагає адекватного професійного навчання, метою якого має бути розкриття та розвиток двох основних аспектів:

1. Будь-які форми неналежного поводження є неприйнятними, оскільки принижують людську гідність не лише  особи, яка перебуває під контролем держави, але й правоохоронця, який до них вдається. Неналежне поводження є несумісним з Конституцією України та міжнародними зобов’язаннями держави.

2. Застосування неналежного поводження є хибним методом отримання інформації та призводить до негативних наслідків для кримінального провадження: воно впливає як на достовірність інформації, так і стає причиною визнання доказів недопустимими. 

При проходженні запропонованого курсу Ви зможете отримати ключові знання та вміння у царині визначення ознак і форм неналежного поводження, гарантій та механізмів протидії таким фактам.