Değerli Katılımcılar merhaba.  CPT Türkiye 2021 (TİHEK) kursuna hoş geldiniz. 

      2019 yılında hazırlanmış olan "CPT Standartları" başlıklı HELP kursu,  Türkçe'ye çevrilerek ve Türkiye mevzuatı ve uygulamalarına adapte edilerek, bu alanda faaliyet gösteren katılımcıların kullanımına sunulmuştur. 

     Kurs, yedi ana bölümden oluşmaktadır. "CPT standartları" başlıklı 1. bölüm, HELP CPT Standartları orijinal kursunun tüm bölümlerini içermektedir. Sonraki 6 bölüm ise, Türkiye özelinde bilgi, mevzuat, karar ve uygulamaya dair içeriğe sahiptir.