Навчальні ресурси для спільного проекту між Європейським Союзом та Радою
Європи «Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на
національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та
Європейської соціальної хартії (переглянутої)»